POVERTYWALK

Hvad er en Povertywalk?

En povertywalk er en byvandring gennem det moderne Aarhus sammen med en socialt udsat, hjemløs eller tidligere hjemløs guide. Turen bygger på en personlig fortælling om livet på gaden med de mange udfordringer, det indebærer, men det er også et indblik i de vigtige institutioner, tilbud og mødesteder for de udsatte i Aarhus.

Povertywalken er et godt eksempel på et meningsfuldt fællesskab mellem de udsatte borgere og resten af samfundet. Det giver mening for guiderne at føre deltagerne rundt i byen og samtidig fortælle om deres liv og erfaringer med misbrug, psykisk sygdom og hjemløshed. Så meget, at de ofte nævner den terapeutiske virkning, som turene har på dem. Det giver også mening for deltagerne, der ofte får et andet og mere virkelighedsnært billede af guidernes tumultariske liv. Ofte vokser deltagernes sociale forståelse og ønske om at befatte socialt udsatte som en gyldig og værdifuld del af samfundet.

Povertywalk handler også om accept og inddragelse. Povertywalk er blevet en vigtig platform for ikke kun at skabe forståelse for specielle og udsatte livsforløb, men også for at skabe gode og varige koblinger til det omgivende samfund. I Sydhavnen drejer det sig tillige om de gode møder med naboerne, hvis antal om få år er mangedoblet, og som kan være afgørende for at de mange sociale tilbud har en fremtid netop her. 

Spændende og nyt perspektiv på Aarhus. En tur, jeg klart vil anbefale.

Absolut en oplevelse for både ung, midt-i-mellem og gammel.

Efter et kvarter sagde en af mine konfirmander: “Jeg føler mig rig.”

En tur, der gjorde dybt indtryk på os. Vi er meget taknemlige.

Hør Allans historie her

Siden projektets start i 2012 har mere end 60 af Værestedets brugere været guider og foredragsholdere for mange tusinde interesserede borgere. Antallet af povertywalks har været stærkt stigende igennem alle årene fra projektets start, dog med en betydelig nedgang i Corona-året 2020. Gadeliv arrangerede 155 ture i 2012, og i 2019 938 povertywalks og foredrag. I 2020 gennemførtes 530 walks og foredrag – trods alt et imponerende resultat i epidemiåret.

2021 er ramt af samme tendens som 2020, men vi imødeser efteråret med store forhåbninger.