Oplev byen fra en anden side

Nedenstående er en gennemgang af de tilbud til socialt udsatte og andre interessante steder du kan møde på en Povertywalk! Der findes flere andre væresteder og tilbud til udsatte i Aarhus, både i midtbyen og i forstæderne. Vi har valgt at omtale de steder, vi selv kender mest til. Turen kan variere både i tid og steder fra guide til guide – vores erfaring er at det er den personlige historie, der er drivkraften i fortællingen og derfor også har hovedfokus på turene. 

Vi hører gerne om turens forløb når I har været afsted – og modtager gerne både ris og ros.

Kun på den måde kan vi forbedre turenes kvalitet.

Turens start:

Gadeliv, Jægergårdsgade 164 B, 8000 C

Forening Oplysning Om Gadeliv, herefter Gadeliv, blev stiftet i september 2011. Gadeliv blev dengang stiftet for at kunne starte projektet Povertywalk. Projektet kan nemlig ikke rummes i en almindelig kommunal ramme, hvor blandt andet kontanter er afskaffet. Stifterne af Gadeliv var medarbejdere eller tidligere medarbejdere i det kommunale Værestedet. Stifterne havde et ønske om at kunne tilbyde udsatte borgere en meningsfuld beskæftigelse, hvor de umiddelbart kunne gøre brug af deres viden om at leve på gaden. Konceptet viste sig hurtigt at bære igennem og antallet af Povertywalks er vokset fra år til år med en kulmination på over 960 ture i 2019. En succes der hænger nøje sammen med at mange af guiderne har udviklet sig fra modløse brugere til kompetente medarbejdere med flair for formidling. Det gav vores lille forening mod på at skabe nye arbejdsfællesskaber, med plads til udvikling og beskæftigelse til så mange som muligt.

I 2021 rummer foreningen følgende arbejdsfællesskaber: Povertywalk, Sydhavnspedellerne og Pant for Pant. Desuden har Gadeliv siden efteråret 2016 drevet Herberget Skrænten på Marselis Boulevard. Skrænten har til huse i et tidligere fritidshjem og råder dertil over 5 campingvogne. Desuden har Gadeliv i to perioder under COVID-19 haft hjemløse boende på DanHostel i Aarhus. Et projekt der er blevet muligt i et samarbejde med Hus forbi.

Værestedet, Jægergårdsgade 107, 8000 Århus C

Værestedet er et af byens ældste væresteder. Blev oprettet af Århus Kommune i december

1993 i lokaler i Mindegade 11. I februar 1998 flyttede Værestedet til de nuværende lokaler. Værestedet er for socialt udsatte voksne, der har alvorlige sociale problemer som misbrug og psykisk sygdom. Værestedet er en del af Center for Dagområdet, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne, Aarhus Kommune.

Naapiffik: Værested ved havnen primært for grønlændere

Kirkens Korshær i Aarhus driver i samarbejde med Aarhus Kommune værestedet Naapiffik der pt har til huse i Kalkværksvej 2. ”Vi valgte navnet – grønlandsk for mødested – fordi stedet blev grundlagt for at hjælpe en gruppe af primært grønlændere” udtaler Kirkens Korshær. Naapiffik er åbent i dagtimerne alle ugens syv dage. Der er mindst to medarbejdere og nogle frivillige til stede. Brugerne kan få mad og rådgivning ved kommunens medarbejdere. Desuden er der løbende forskellige aktiviteter at deltage i.

Kirkens Korshær står for driften og bidrager økonomisk til driften sammen med Aarhus Kommune.

 

Skraldecafeen, Jægergårdsgade, ligger lige overfor Værestedet og ved siden af ReUse.

Skraldecafeen skriver om sig selv: ”Skraldecaféen er ikke et sted – det er en bevægelse. Med vores mobile pop-up køkken, forsøger vi at sætte fokus på nogle af samfundets vigtigste problemer”. Skraldecafeens formål er at give personer og frivillige foreninger og andre med interesse i skraldeproblematikken viden og handlemuligheder til at imødegå fødevarespild og fattigdom. Skraldecafeens virke er desuden en indsats mod ensomhed. Skraldecafeen formidler viden, workshops og åbne køkkensessioner samt støtter løsninger af skraldeproblematikken.  Foreningens virksomhed er almennyttig og åben for enhver, som tilslutter sig foreningens formål.

Det Udendørs Opholdssted (Nåleparken), Kalkværksvej, 8000 Århus C.

Beslutningen om oprettelsen af et udendørs opholdssted på Kalkværksvej blev endeligt vedtaget i august 2000. Opholdsstedet blev taget i brug i 2001. Baggrunden for oprettelsen var tilstedeværelsen af ”en stor gruppe misbrugere af hårde stoffer” ved Agnethe og Havmanden og i Rådhusparken og ved Klostergade/Klostertorv. I indstillingen fremhæves: ”Selv om der er oprettet flere steder, må det konstateres, at det ikke er nok til at eliminere problemer i midtbyen. Det skal i denne forbindelse erindres, at det ikke er tilladt at handle og indtage stoffer på værestederne. Dette betyder, at folk der har denne adfærd, skal ud i byen nogle gange i løbet af dagen. De skal skaffe sig midler til at købe stoffer, og der skal købes og indtages stoffer.

denne kriminelle adfærd foregår udenfor, og altså p.t. især ved Rådhuset.” 

Nåleparken står overfor en flytning til en placering tættere på Værestedet og Naapiffik, da der skal bygges over 92.000 kvadratmeter kontorer og andre faciliteter umiddelbart nord for Kulbroen.

Stofindtagelsesrummet / Fixerum, Kalkværksvej 8 – 15.

Stofindtagelsesrummet har tidligere ligget i Nørre Alle 25 (Kirkens Korshærs døgnvarmestue), men har fået ny placering i Sydhavnen i forbindelse med uroen på Klostertorv.

Kirkens Korshær stofindtagelsesrum åbnede i november 2013 åbner i kælderen i Nørre Alle 25. ”Målgruppen” for stofindtagelsesrummet er de allermest belastede og socialt udsatte stofmisbrugere i kommunen. Der er tale om en gruppe mennesker med stærk afhængighed som følge af længere og vedvarende stofmisbrug. Da der ofte er en række andre sundhedsmæssige problemer hos brugerne i vores målgruppe, bliver der i forbindelse med stofindtagelsesrummet også indrettet et sundhedsrum. ”

 

Natvarmestue (overnatning for 30+) Kalkværksvej 15.

Natvarmestuen er en sovemulighed for byens hjemløse over 30 år. Natvarmestuen flyttede i maj 2021 fra Nørre Alle 25 som et led i at fortynde antallet af hjemløse i midtbyen og særligt aflaste Klostertorv, der har været en politisk varm kartoffel igennem de seneste 5-6 år.

 

Heroinprojektet, Sumatravej 3, 8000 Århus C – ikke på ruten

I 2008 blev regeringen og satspuljeparterne enige om at åbne op for muligheden for anvendelse af lægeordineret heroin til behandling af stofmisbrugere. Forslaget blev herefter vedtaget i Folketinget. 

Byrådet i Århus Kommune besluttede i 2010 at afprøve substitutionsbehandling med lægeordineret heroin på forsøgsbasis. Tilbuddet er nu permanent. Udover Århus er behandling med lægeordineret heroin også oprettet i Hvidovre, København, Odense og Esbjerg Kommune. Tilbuddet havde tidligere til huse i Spanien 63, men er, som led i en større bygningsmæssig rokade, flyttet til Sumatravej 3, hvor Center Rusmidler har en række tilbud. 

Sundhedsstyrelsen betaler for heroinen, der er fremstillet i udlandet. Der er et firma i Dk som har lov til at importere det. Det er den ægte vare – ikke syntetisk. Sundhedsstyrelsen betaler også det sundhedsfaglige personale, læge og sygeplejersker. Kommunen betaler for det socialfaglige personale og indsatser der knytter sig her til. 

Danske Bank i Jægergårdsgade, Filmby Aarhus, Filmbyen 23, 8000 Århus C, og Jyllands-Posten, Mediebyen 3 er nogle af værestedernes nye naboer – og med den nævnte nye bebyggelse på 92.000 m2 vil der komme mange flere naboer til. Det varsler nye tider for værestederne og de mange udsatte, misbrugere og hjemløse, der bruger området. Vil der være plads til dem i fremtiden eller vil de udsatte atter en gang blive skubbet længere ud af byen?

 

Kofoeds Skole, Toldbodgade 6, 8000 Århus C

Kofoeds Skole i Århus er en selvejende institution, som yder hjælp til selvhjælp til mennesker med sociale problemer. Skolen har 60 fuldtidspladser til folk i aktivering og har plads til yderligere ca. 60 ledige på kontanthjælp, førtidspension, dagpenge, sygedagpenge og overgangsydelse. Eleverne kan bruge skolens tilbud som aktivering, jobtræning m.v. efter aftale med egen sagsbehandler.

Som elev på Kofoeds Skole Århus har man mulighed for at deltage i gratis undervisning i mange forskellige fag, arbejde på skolens værksteder, få råd og vejledning hos skolens socialrådgivere, spise med ved den fælles og gratis frokost, samt andre tilbud.

 

Mindegade 11: Her startede Værestedet i 1993

Turen går via Mejlgade, der en gade i det centrale Aarhus i det såkaldte latinerkvarter. Gaden strækker sig over 400 m fra Østbanetorvet i nord og fortsætter som Skolegade i syd. Den blev kaldt Middelgade frem til slutningen af 1800-tallet, hvor den fik sit nuværende navn. Gaden går fra Skolegade forbi krydset ved Nørreport og ender ved Østbanetorvet, hvor Århus’ første banegård lå.

Spytbakken, udgøres af området nærmest Strøget på det tidligere parkeringsområde ved siden af Domkirken, med pølsevognen og toiletter under trapperne som kendingsmærker. Ekstrabladet omtalte stedet så sent som i 2009. Historien drejede sig om en episode med Jakob Haugaard, der angiveligt var på en mega druktur. Avisen skrev: ”Jacob Haugaard opsøgte junkie-stedet kaldet Spytbakken i Århus – fast besluttet på at købe sig til en overdosis narkotika og sige farvel til livet. Han blev dog spottet af restauratør Mickey Lee, der har et nærliggende pizzeria. Sammen med tre fadøl kørte Mickey den stærkt berusede Haugaard hjem til huset og vandtårnet i Malling”.

 

Snævringen er en af Aarhus mere sanselige oplevelser. Passagen går fra Mejlgade til Studsgade og har været inspirationskilde for kunstnere, graffiti-malere og andre med sans for byens rum. Fra Studsgade går turen til Paradisgade.

Reden i Århus åbnede oktober 1996 i Sjællandsgade 6, og er en institution under KFUK’s Sociale Arbejde. Reden er et møde- og rådgivningssted for kvinder, herunder prostituerede, der har svært ved at tilvænne sig det almindelige samfundsliv, jf- bistandsloven §§ 105-111. Formålet med institutionen er at yde støtte til denne gruppe kvinder, således at der er mulighed for resocialisering.

Efter en brand blev Reden et par år genhuset i Spanien 61, men er efter en donation tilbage på den gamle adresse i Sjællandsgade i en helt ny bygning.

Kirkens Korshær, Thomas Koppels Gade 51, 8000 Aarhus C

Kirkens Korshærs arbejde i Aarhus omfatter mange og forskelligartede tilbud. Døgnvarmestue, Dagtjenesten, Nattjenesten, Fællesgården, Aktivering og genbrug, Arresthusarbejdet, KK Nål og Tråd, Korshærspræsten, Tre Ege, Herberget og Helligsølejren. Døgnvarmestuen er i maj 2021 flyttet fra Nørre Alle 25 til Thomas Koppels Gade 51 og hedder ny Spor 7, da det ligger i det gamle Godsbaneareal. Flytningen er et led i før omtalte forsøg på at udtynde andelen af udsatte i midtbyen, særligt Klostertorv. Døgnvarmestuens lokaler anvendes nu til Ungeherberg.   

Døgnvarmestuen blev etableret i 2011 på adressen i Nørre Alle. På KK’s hjemmeside kan læses følgende: Kirkens Korshærs døgnvarmestue i Århus er et værested og fristed for samfundets marginaliserede og udsatte borgere. Man kan komme anonymt, frit og frivilligt uden at mødes med krav om forandring.  

I døgnvarmestuen kan man få dækket nogle fundamentale behov for varme, mad, bad og hvile. Men vigtigst af alt kan man i døgnvarmestuen opleve menneskeligt nærvær, fællesskab og samtale. Vi tror, at håb og forandring udspringer af at være i relation med andre mennesker, og udgangspunktet for vores arbejde er, at vi tager afsæt i brugernes behov og ønsker, som de formuleres i relationen”.

 

Klostertorv og Frelsens Hær. Gammelt samlingssted for byens udsatte! Bruges af og til eftermiddag og aften. Klostertorv er kendt fra dagspressen, da der pågår en heftig diskussion om de udsattes tilstedeværelse.